avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollida en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit S.C.C.L. (des d’ara Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques), amb domicili a aquests efectes en Av. Jaume Segarra, s/n – 25400 les Borges Blanques (Lleida) número de CIF: F-25003559 inscrita al 08123508308. Correu electrònic de contacte: terrall@terrall.es del lloc web.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des DIT accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

www.terrall.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques o sobre llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a consecuència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a acer un ús diligent i confidencial de la MATEIXA. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussions o grups de notícies) que Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, de proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular missatgeria.Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al vostre judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de demanar de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a terrall@terrall.es, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la POSSIBILITAT d’exercici sobre drets d’accés, rectificacions, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’ús del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial la seva pàgina web, així com dels elements, continguts de la mateixa (títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposada en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de disposició, de la seva totalitat o part del portal els continguts i serveis d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques. L’usuari es compromet a respectar els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al les pàgines de Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques.

Exclusions GARANTIES I RESPONSABILITAT

Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

modificacions

Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la MATEIXA com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.terrall.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres Llocs d’Internet, Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques assumirà responsabilitat alguna pels continguts i serveis d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

GENERALIDADES

Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí es mostren. La vigència de les citades condicions anirà en funció de l’exposició i siran vigents fins que siguin modificades por altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Les Borges Blanques.

L'ingredient que no
pot faltar a la bona cuina