Avís legal

Aquest missatge i qualsevol annex van dirigits exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa al secret professional. Si no és el destinatari final d’aquest missatge, li preguem que s’abstingui de llegir-ho, retenir-ho o distribuir-ho, així com de fer ús alguna de les dades de caràcter personal que poguessin constar. Preguem, ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció. Queda notificat que el seu ús, distribució, impressió, còpia i difusió per qualsevol mitjà està tipificada com a delicte en l’article 197 s.s. i 278 del vigent Codi Penal. Li informem que les dades personals que puguin constar en aquesta comunicació estan incorporats en un fitxer propietat de Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit S.C.C.L., amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit S.C.C.L., Av. Jaume Segarra, s/n – 25400 les Borges Blanques (Lleida).

L'ingredient que no
pot faltar a la bona cuina