organització

La Cooperativa està governada i representada pel Consell Rector, que al seu torn està format per dotze membres. El president es renova cada tres anys. Els socis són els encarregats d’elegir els membres del Consell. L’entitat té contractats uns 25 treballadors, 15 dels quals són fixos. Durant la campanya d’oli i de fruita la plantilla augmenta i la Cooperativa pot donar feina a més persones.

Actualment, el Consell Rector el formen les següents persones:

President
MARIO BORDELL VILA
Sotspresident
JORDI SANS SOLÉ
Secretari
JOSEP PIFARRÉ PRATS
Tresorer
MARCELINO ALVAREZ BEDOYA

Vocals
JOSEP MA. BOSCH GRACIA
XAVIER ARGILES QUINTANA
ANGEL REBELLÓN SANCHEZ
MARC AMORÓS POMES
JOSEP SEGARRA COTONAT
JOAN SAEZ SOLANES
RAMON BONET CUNILLERA
FRANCESC VALLES QUINTILLÀ

Organigrama

Els socis són la base social de la Cooperativa i poden estar vinculats a les explotacions d’oliveres i de fruita, activitat que conforma l’objecte de la Cooperativa. Actualment, la Cooperativa Sant Isidre té més d’un miler de Socis majoritàriament de la comarca de les Garrigues.

L'ingredient que no
pot faltar a la bona cuina