fundació D. Ramon Arqués i Arrufat

impulsem les obres socials i culturals

Des de l’antiga Caixa Rural fins a l’actual Secció de Crèdit s’ha seguit sempre la política impulsada per Ramon Arqués i Arrufat, Don Ramon, en què primaven les obres de caire cultural i social. Destaquen les col·laboracions econòmiques en l’organització de diferents aplecs sardanistes i les consignacions destinades a Càrites Parroquial, las Hermanitas de los pobres, l’obra social del Pare Luján i el Sanatori infantil de Sant Joan de Déu de Calafell.

Coincidint amb el 50è aniversari de la seva fundació, la Caixa Rural va convocar el “Premio Ramon Arqués y Arrufat”, dotat amb 25.000 pessetes (150 euros), per al millor estudi biogràfic de Don Ramon; el treball havia de ser erudit i històric, amb un elevat caire investigador; la poca qualitat de les obres presentades, tot i el ressò mediàtic en premsa, va fer que el premi quedés desert.

Des de la Caixa Rural sempre s’ha tingut present la importància de fraternitzar amb els socis i de realitzar diferents activitats que potenciïn el retrobament. En aquest sentit, cal destacar com el 1959 s’instaurà la celebració del “Dia de la Caja Rural”.

Des de Sant Isidre de les Borges Blanques fomentem també l’estalvi infantil, amb una iniciativa que es remunta a la dècada dels anys 50 i que consisteix a “premiar” els nens i les nenes de 0 a 14 anys que fan una imposició mensual (amb un mínim de dotze ingressos per any natural) amb un llibre de lectura adient a la seva edat; abans, el lliurament dels llibres es feia durant la celebració del “Día de la Caja Rural”. Actualment, es fa en el decurs de la festa patronal de Sant Isidre. També hi ha un premi especial per al nen que ha fet un major nombre d’imposicions.

Pel que fa a la gent gran, des de la Secció de Crèdit destaquen tres iniciatives a bastament consolidades: d’una banda, s’obsequia amb una pensió vitalícia als socis de la cooperativa que fan 80 anys. Aquesta iniciativa es va instaurar el 1963, coincidint amb el 50è aniversari de la Caixa Rural (la partida pressupostària es feia amb càrrec al Fons d’Obres Socials). De l’altra, durant la celebració de la festa patronal els socis octogenaris són obsequiats amb un detall especialment pensat per a ells. I, finalment, els socis que domicilien la pensió de jubilació també reben un obsequi.

Amb l’objectiu de premiar l’estalvi general, coincidint amb les festes nadalenques tots els socis que han mantingut un determinat saldo anual són obsequiats amb un lot de Nadal.

L'ingredient que no
pot faltar a la bona cuina